MTÜ Pollianna dokumendid

Majandusaasta aruanne 2015

Majandusaasta aruanne 2016

Majandusaasta aruanne 2017

MTÜ Pollianna põhikiri

 

Juhatuse koosseis:

Juhatus koosneb MTÜ Pollianna asutajatest, kes samuti tegelevad portaali igapäevase tööga ning otsivad ning koolitavad vabatahtlikke.
Tatjana Boiko on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli raamatipidamise erialal ja omab töökogemuse finantsalal rohkem kui 25.aastat, s.h. mittetulundusorganisatsioonis 11.aastat. Töötas tegevdirektorina
Hollandi firma Eesti filiaalis (transiitveod) 4.aastat. Hetkel on ta raamatupidamisteenuste firma  omanik ja juhataja. Omab tehnilise tõlkija düplomi. Valdab vabalt vene, eesti ning inglise keelt. Tatjana
tööülesandeks on töö koordineerimine, lepingute sõlmimine, teavituskampaaniate läbiviimine, portaali tööks
koostööpartnerite otsimine. Samas vastutab Tatjana raamatupidamise ning aruandluse eest.
Alesja Bavtovitš –  peatoimetaja ja moderaator. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna, vene ja slaavi filoloogia erialal. Alesja on töötanud online-uudiste toimetajana ja infotöötajana. Valdab vene, eesti
ja inglise keelt. Tema peamine ülesanne – uudiste lisamine, tõlkimine, uudiste kontrollimine, rämpsposti ja ebaseadusliku sisuga kuulutuste kustutamine.

Missioon ja visioon

Iga organisatsioon on loodud mingil eesmärgil, sellel on oma missioon. Meie missiooniks on ühistegevuse kaudu vastastikuse mõistmise,
sidemete ja koostöö arendamine Eestis elavate eri rahvuste esindajate vahel.
Meie visiooniks on see, et Eestis on arvestatav rühm eri rahvuste esindajaid, kes omavahel pidevalt suhtlevad ja koostööd teevad. Selleks me
tõlgime ja levitame infot tasuta ürituste ning heategude kohta, populariseerime eri rahvuste esindajate ühistegevust, otsime suhtlemiseks ja
koostööks valmis inimesi.Organisatsiooni üheks tähtsamaks küljeks oli ja on integratsioon erinevate rahvusgruppide vahel.
Info tõlkimine, levitamine ning venekeelse elanikkonna teadlikkuse suurendamine aitab inimestel integreeruda ühiskonda ning osaleda
aktiivsemalt Eesti ühiskonna elus.

Oma töös lähtume me Vabaühenduste  eetikakoodeksist.