Projektist

Pollianna – Rõõmu Jagamise Rõõm on mittetulunduslik projekt, mis koondab endasse tasuta üritusi, mis leiavad aset kogu Eestis. Veebiportaali haldab MTÜ Pollianna (reg.kood 80376587).

„Pollianna“ on Eleanor Porter-i raamat elurõõmsast sooja südamega tüdrukust, kes oma elurõõmu ka teistega jagab. Ta elab ja tegutseb mõtte järgi: ainult siis oled õnnelik, kui kõik sinu ümber on õnnelikud. Ta nägi maailma ja inimesi ainult headena, tema jaoks olid inimesed veetlevad ja armsad ning armastavad. Ta leidis alati igas olukorras midagi, mille üle rõõmu tunda.

Oma põhiliseks eeliseks peame informatsiooni tasuta ning heategevuse ürituste kohta kogumist ja avaldamist ühes väljaandes. Meie sihtgruppideks on kõik Eesti elanikud ja Eestit külastada plaanivad turistid, kellel on võimalik saada infot tasuta vaba aja veetmisest.

Hetkel meie portaalil on saadaval uudiseid ainult vene keeles, aga kui soovid meie meeskonnaga liituda ja tegeleda eesti keelse versiooni loomisega, anna palun meile teada.

Ootame väga kõikvõimalikku infot ettevõtmiste, ürituste ja heategude kohta, mis võiksid ka teistele huvi pakkuda. Uudiseid ning reklaamisoove ja koostöömõtteid ootame:

info@pollianna.ee

2015.a projekti rahastasid EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ning Tallinna Linnakantselei Kodurahu programmi raames.

Kui ka Sina leiad, et meie ideed ja tegevus on toetamist väärt, ära häbene, anneta julgesti! Saame vahvad mõtted ellu viia! a/a EE507700771001441654 MTÜ Pollianna

Projekti käik ja tulemused:

  1. 04.2015 – 30.04.2015. Projekti käivitamine ja juhtimine. Tehnilise ülesande koostamine. Veebiarendaja valik.
  2. 01.05.2015-21.09.2015. Veebikeskkonna arendamine. Veebikeskkonda disaini väljatöötamine. Veebikeskkonna käivitamine ja testimine. 21. septembril käivitati uuendatud portaali testversioon.
  3. 21.09.2015-31.10.2015. Reklaamikampaania ja külastajate küsitlus.
  4. 01.11.2015  Uuendatud portaali avamine.

Projekti käigus oli loodud, edendatud ja optimeeritud uuem funktsionaalsem veebikeskkond. Uus versioon võimaldab teostada ürituste laiendatud otsingut kategooriate, toimumiskoha ja kuupäeva järgi. Samuti võib huvipakkuvaid üritusi lisada mobiiltelefoni kalendrisse või e-posti programmi.

Viidi läbi reklaamikampaania raadios ja ajalehtedes. Tänu projekti käigus teostatud portaali laienemisele ja läbiviidud reklaamikampaaniale sai meist teada laiem auditoorium.

MTÜ Pollianna elujõudlus suurenes läbi uue auditooriumi ning vabatahtlike kaasamise.

Paranes organisatsiooni vilumus administratiivses vallas (ürituste korraldamine, aruannete koostamine), samuti õpiti ühiseid eesmärke seadma ja nende nimel kooskõlastatult tegutsema.

Arvame, et portaali arenemine antud projekti käigus on suurendanud venekeelse elanikkonna informeeritust riigis toimuvate ürituste ja tasuta haridus—, sportimis— ja enesearendamise võimaluste kohta. Venekeelne elanikkond saab külastada rohkem üritusi, mille kohta teadsid varem ainult elanikud, kelle emakeeleks on eesti keel. See soodustab mitte põliste eestlaste integreerumist eesti ühiskonda.

Meie partnerid