Kasutustingimused

Kui teate mõne tasuta või heategevusliku ürituse toimumise kohta ükskõik millises Eestimaa nurgas, saate meie portaalis jätta selle kohta kuulutuse.

Kuulutused peavad eranditult sisaldama infot tasuta või heategevuslike ürituste kohta.
Portaali administraatorid ei ole kuulutustega ega nendes avaldatud sisuga mitte mingil moel seotud. Ürituse kohta täpsema info saamiseks tuleb pöörduda ürituse organisaatorite poole.

Kõikide kuulutuste avaldamine on tasuta. Kuulutusi avaldada, toimetada ja kustutada saavad ainult registreeritud kasutajad. Avaldamisele lubatakse ainult need kuulutused, mis on regionaalselt seotud Eestiga. Kuulutusi, mis ei puuduta Eesti regiooni, ei avaldata.

Ärge unustage kuulutusse märkida ürituse toimumise koht ja aeg.

Pollianna portaalis on keelatud:

  • Lisada samasisulisi kuulutusi.
  • Avaldada hüperlinke või domeeninimesid või viidata muudmoodi portaalivälistele internetiallikatele portaali juhtkonna eelneva loata.
  • Avaldada kuulutusi, mille sisu on vastuolus Eesti Vabariigi seadusega (näiteks kuulutused, mis sisaldavad vägivalla või rassismi õhutamist, pornograafilist sisu, rikuvad autorikaitseõigusi, jms.).
  • Avaldada kuulutusi, mille sisu on vastuolus kehtivate moraali–  ja kõlblusnormidega.
  • Avaldada kuulutusi, mis sisaldavad ebatsensuurset sõnavara ja rikuvad seadusi.
  • Avaldada kuulutusi, mille eesmärgiks on mõne muu veebisaidi edendamine.
  • Kasutada koodi, mis laeb automaatselt väliseid skripte või veebilehti (näiteks “includes” või “iframe”); avab hüpikaknaid; manipuleerib küpsistega; pakub alla laadida mistahes tarkvara; muudab veebilehe sisu väljaspool kuulutuse „Kirjelduse“ osa; suunab kasutajaid automaatselt edasi teisele ressursile.

Administraatorid jätavad endale õiguse oma äranägemise järgi mistahes kuulutusi maha võtta või muuta ilma hoiatuseta ja põhjusi selgitamata.

Portaalireeglite rikkumise võimalikud tagajärjed:

  • Kuulutuse mahavõtmine
  • Kasutajakonto sulgemine

Üksikrikkumiste korral võtame tavaliselt lihtsalt maha meie nõudmistele mittevastava kuulutuse. Kui aga olukord ei muutu paremuse suunas, sulgeme automaatselt kasutajakonto.